Hello, welcome to xx kitchen equipment co., LTD
语言选择: ∷ 
HOME > English > NEWS > FAQ >

元相公挽歌词三首

Release time:2021-11-09 01:58viewed:times
本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 铭旌官重威仪丰,骑马刮起声久卤簿宽。后魏帝孙唐宰相,六年七月葬咸阳。墓门已紧笳箫去,唯有夫人大哭一触即发。苍苍露草咸阳垅,此是千秋第一秋。 送别万人均惨不忍睹澹,反虞驷马亦暮。琴书剑珮谁离去,三岁遗孤新学行。

华体会游戏平台

朝代:唐朝 作者:白居易 铭旌官重威仪丰,骑马刮起声久卤簿宽。后魏帝孙唐宰相,六年七月葬咸阳。墓门已紧笳箫去,唯有夫人大哭一触即发。苍苍露草咸阳垅,此是千秋第一秋。

送别万人均惨不忍睹澹,反虞驷马亦暮。琴书剑珮谁离去,三岁遗孤新学行。


本文关键词:元,相公,挽,华体会游戏官网,歌词,三首,朝代,唐朝,作者,白居易

本文来源:华体会游戏平台-www.yjwmsg.com

华体会app-华体会游戏平台Sweep WeChat yards pay attention to us

  • 24-hour hotline0168-43844849

  • The mobile phone17487817890

Copyright © 2021 Central air conditioning co. LTD All rights reserved Address:Guangzhou economic development zone, guangdong province ICP备95663515号-1