Hello, welcome to xx kitchen equipment co., LTD
语言选择: ∷ 
HOME > English > NEWS > FAQ >

寻阳紫极宫感秋作

Release time:2021-10-27 01:58viewed:times
本文摘要:朝代:唐朝 作者:李白 何处言秋声,翛翛北窗竹。返厚万古心,倾之不盈掬。 绝食观众智,浩然媚幽独。白云南山来,就我檐下宿。哑从唐生绝,羞访季主卜。 四十九年非,一往不能始。野情并转萧洒,世道有落水。陶令归去来,田家酒应煮。

华体会游戏平台

华体会游戏平台

朝代:唐朝 作者:李白 何处言秋声,翛翛北窗竹。返厚万古心,倾之不盈掬。

华体会游戏平台

绝食观众智,浩然媚幽独。白云南山来,就我檐下宿。哑从唐生绝,羞访季主卜。

四十九年非,一往不能始。野情并转萧洒,世道有落水。陶令归去来,田家酒应煮。


本文关键词:寻阳,紫极,宫感,秋作,朝代,唐朝,作者,李白,华体会游戏平台

本文来源:华体会游戏平台-www.yjwmsg.com

华体会app-华体会游戏平台Sweep WeChat yards pay attention to us

  • 24-hour hotline0168-43844849

  • The mobile phone17487817890

Copyright © 2021 Central air conditioning co. LTD All rights reserved Address:Guangzhou economic development zone, guangdong province ICP备95663515号-1