Hello, welcome to xx kitchen equipment co., LTD
语言选择: ∷ 
HOME > English > NEWS > FAQ >

七爱诗。白太傅(居易)

Release time:2021-10-23 01:58viewed:times
本文摘要:朝代:唐朝 作者:皮日休 吾爱白乐天,逸才生大自然。谁谓言翰器,乃是经纶贤。欻从浮艳诗,作得典诰篇。 己任百行脚,为文六艺仅有。清望逸内署,直声惊谏垣。所刺无以有思,所临必可记。忘形任诗酒,相赠媚遍林泉。 所愿标文柄,所希持化权。何期时逢訾毁坏,中道多左迁。天下均汲汲,乐天羞怡然。天下均闷闷,乐天独舍旃。 高吟辞两谒,清啸谏三川。待人似孤鹤,遗荣同脱蝉。 仕若不得志,可为龟镜焉。

华体会游戏平台

朝代:唐朝 作者:皮日休 吾爱白乐天,逸才生大自然。谁谓言翰器,乃是经纶贤。欻从浮艳诗,作得典诰篇。

己任百行脚,为文六艺仅有。清望逸内署,直声惊谏垣。所刺无以有思,所临必可记。忘形任诗酒,相赠媚遍林泉。

所愿标文柄,所希持化权。何期时逢訾毁坏,中道多左迁。天下均汲汲,乐天羞怡然。天下均闷闷,乐天独舍旃。

高吟辞两谒,清啸谏三川。待人似孤鹤,遗荣同脱蝉。

仕若不得志,可为龟镜焉。


本文关键词:七爱,诗,。,白太傅,白,太傅,居易,华体会游戏平台,朝代,唐朝

本文来源:华体会游戏平台-www.yjwmsg.com

华体会app-华体会游戏平台Sweep WeChat yards pay attention to us

  • 24-hour hotline0168-43844849

  • The mobile phone17487817890

Copyright © 2021 Central air conditioning co. LTD All rights reserved Address:Guangzhou economic development zone, guangdong province ICP备95663515号-1